No DopingJezdecká agentura A.A. Bober si je vědoma negativního dopadu na výsledky a dobré jméno trenéra, jeho stáje, majitele koně i jezdce při zjištění zakázaných látek v organismu koně a proto pracujeme na tom, aby nabízené produkty pro podporu a posílení biologické regenerace i nábízená krmiva neporušovaly antidopingová pravidla.

Při hledání nejnovějších podpůrných produktů pro biologickou regeneraci a krmiv se vždy řídíme v nejlepším zájmu koně jako sportovce Na trh uvádíme pouze podpůrné produkty, které mají certifikát No Doping Substance (NDS – Le Laboratoire Des Courses Hippiques) – Látka neobsahující doping a krmiva, která vyhovují předpisům Naturally Occurring Prohibited Substances (NOPS) – Přirozeně se vyskytující zakázané látky, které vydává ve spolupráci s BHA laboratoř Independent Equine Nutrition (IEN) – Nezávislá výživa koní.

Proto, abychom pomohli celé dostihové a jezdecké veřejnosti poznat a pochopit antidopingová pravidla, vytvořili jsme webovou stránku NO DOPING , na které budeme umisťovat osvědčení a certifikáty (NOPS – IEN, NDS – Le Laboratoire Des Courses Hippiques) producentů, které zastupujeme.

Mimo to zveřejníme v angličtině, češtině a polštině vybraná ustanovení z pravidel British Horseracing Authority (BHA) – Britská dostihová autorita a Fédération Equestre International (FEI) – Mezinárodní jezdecká federace.

Nejlepší antidopingová pravidla vytvořila BHA, která nejúčinněji bojuje proti přítomnosti zakázaných látek u dostihových koní. Jedním z opatření, které BHA zavedla, je zákaz podávát koním jakékoliv doplňky mimo běžné krmení 24 hodin před dostihem.

Jako příklad propojení předpisů různých kategorii slouží doporučení na etiketách produktů firmy Superfix .

Výrobce na etiketě výrobků doporučuje přerušení užívání 24 hodin před dostihem (i mimo to, že neobsahují žádné zakázané látky), což je důsledek respektování předpisu BHA o zákazu podávat podpůrné doplňky 24 hodin před startem.

Níže přikládáme prohlášení společnosti Superfix a stanovisko BHA k této věci.

(klikněte na osvědčení a certifikáty společností):


– Osvědčení firem a certifikáty NOPS, NDS, IEN w języku angličtině (originální) a češtině

Superfix – 25/11/2015 | Equiform Nutrition – 26/11/2015 | Farnam – 30/11/2015

BEVA is a membership organisation for those interested in equine veterinary medicine.

2018-09-20: Following the changes to the FEI & International racing jurisdictions permitted levels of Cobalt in horses, Equiform Nutrition have removed Cobalt from all branded products manufactured after July 2018 – official letter EN

| e-mail EN / PL

Equine Prohibited Substances List