No Doping

 
 
 

Jezdecká agentura A.A. Bober si je vědoma negativního dopadu na výsledky a dobré jméno trenéra, jeho stáje, majitele koně i jezdce při zjištění zakázaných látek v organismu koně a proto pracujeme na tom, aby nabízené produkty pro podporu a posílení biologické regenerace i nábízená krmiva neporušovaly antidopingová pravidla.

 

Při hledání nejnovějších podpůrných produktů pro biologickou regeneraci a krmiv se vždy řídíme v nejlepším zájmu koně jako sportovce Na trh uvádíme pouze podpůrné produkty, které mají certifikát No Doping Substance (NDS – Le Laboratoire Des Courses Hippiques) – Látka neobsahující doping a krmiva, která vyhovují předpisům Naturally Occurring Prohibited Substances (NOPS) – Přirozeně se vyskytující zakázané látky, které vydává ve spolupráci s BHA laboratoř Independent Equine Nutrition (IEN) – Nezávislá výživa koní.

 

Proto, abychom pomohli celé dostihové a jezdecké veřejnosti poznat a pochopit antidopingová pravidla, vytvořili jsme webovou stránku NO DOPING, na které budeme umisťovat osvědčení a certifikáty (NOPS – IEN, NDS – Le Laboratoire Des Courses Hippiques) producentů, které zastupujeme.

 

Mimo to zveřejníme v angličtině, češtině a polštině vybraná ustanovení z pravidel British Horseracing Authority (BHA) – Britská dostihová autorita a Fédération Equestre International (FEI) – Mezinárodní jezdecká federace.

 

Nejlepší antidopingová pravidla vytvořila BHA, která nejúčinněji bojuje proti přítomnosti zakázaných látek u dostihových koní. Jedním z opatření, které BHA zavedla, je zákaz podávát koním jakékoliv doplňky mimo běžné krmení 24 hodin před dostihem.

 

Jako příklad propojení předpisů různých kategorii slouží doporučení na etiketách produktů firmy Superfix.

 

Výrobce na etiketě výrobků doporučuje přerušení užívání 24 hodin před dostihem (i mimo to, že neobsahují žádné zakázané látky), což je důsledek respektování předpisu BHA o zákazu podávat podpůrné doplňky 24 hodin před startem.

 

Níže přikládáme prohlášení společnosti Superfix a stanovisko BHA k této věci.

(klikněte na osvědčení a certifikáty společností):


– Osvědčení firem a certifikáty NOPS, NDS, IEN w języku angličtině (originální) a češtině

Superfix – 25/11/2015 | Equiform Nutrition – 26/11/2015 | Farnam – 30/11/2015

BEVA is a membership organisation for those interested in equine veterinary medicine.

2018-09-20: Following the changes to the FEI & International racing jurisdictions permitted levels of Cobalt in horses, Equiform Nutrition have removed Cobalt from all branded products manufactured after July 2018 – official letter EN

| e-mail EN / PL

Equine Prohibited Substances List

 

IEN IEN NDS LCH